HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Anh Khoa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học, chuyên ngành Sinh

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Điện thoại: 0917 672 982

Email: khoana21703@kiengiang.edu.vn

bg_image

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Ngô Thanh Bình

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin học

Điện thoại: 0945 255 099

Email: ngothanhbinh@moet.gov.vn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trần Thị Mỹ Hường

Trình độ chuyên môn: Cử nhân giáo dục tiểu học

Điện thoại: 0919 540 001;

Email: myhuongteacher@gmail.com