Giới thiệu danh sách giáo viên tổ khối 1, 2, 3

1Họ và tên: Mai Thị Vui
Chức vụ: Tổ trưởng
Năm sinh: 10/09/1970
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Địa chỉ: Tổ 15a, Kp5, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0945188159
Email: maivuipq@gmail.com
2Họ và tên: Nguyễn Mai Luyến
Chức vụ: Tổ phó
Năm sinh: 27/10/1985
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Địa chỉ: Trường TH&THCS Nguyễn Trung Trực
Điện thoại: 0987613851
Email: nguyenmailuyen2012@gmail.com
3Họ và tên: Trần Thị Mỹ Hường
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Năm sinh: 20/12/1977
Trình độ chuyên môn: Đại học
Địa chỉ: 162, đường 30/4, KP1, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0919540001
Email: myhuongteacher@gmail.com
4Họ và tên: Trần Thị Hạnh Dung
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 12/02/1977
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiểu học
Địa chỉ: Khu phố 4, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0947450809
Email: hanhdung77A@gmail.com
5Họ và tên: Đặng Thị Kim Cúc
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 28/03/1984
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiểu học
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0818742484
Email: kimcucpqkg@gmail.com
6Họ và tên: Võ Thị Hải Vân
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 10/07/1974
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Địa chỉ: Tổ 2, Kp8, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0398219526
Email: vothihaivan2010@gmail.com
7Họ và tên: Phù Kim Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 30/04/1975
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Địa chỉ: Tổ 1, Đường 30/4 P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0373999289
Email: phuhong304@gmail.com
8Họ và tên: Đào Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 15/10/1972
Trình độ chuyên môn: Đại học
Địa chỉ: Kp 10, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0346211836
Email: hanh.dt.468@gmail.com