Danh sách giáo viên tổ Tiếng Anh – Thể dục – Nghệ thuật

 

1Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu
Chức vụ: Tổ trưởng
Năm sinh: 13/05/1976
Trình độ chuyên môn: Đại học
Địa chỉ: Số 10, Trần Bình Trọng, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0906041379
Email: nguyendieu1976@gmail.com
2Họ và tên: Phạm Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Tổ phó
Năm sinh: 10/01/1985
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Địa chỉ: Tổ 9- Cây thông trong- Cửa Dương -Phú Quốc
Điện thoại: 0968058485
Email: phamthithanhtampq@gmail.com
3Họ và tên: Hồ Thị Kim Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 01/07/1967
Trình độ chuyên môn: Đại học Ngôn ngữ Anh
Địa chỉ: Tổ 6, Kp11, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0984407624
Email: lindanhatha@gmail.com
4Họ và tên: Dương Minh Trí
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 22/02/1971
Trình độ chuyên môn: Đại học-NN
Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Cửa Lấp-Dương Tơ-Phú Quốc-Kiên Giang
Điện thoại: 0982662123
Email: tridm21000@kiengiang.edu.vn
5Họ và tên: Nguyễn Thị Yến Anh
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 28/05/1987
Trình độ chuyên môn: Sư phạm Anh
Địa chỉ: Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại: 0949624505
Email: anhnguyen.dongthap@gmail.com
6Họ và tên: Nguyễn Chí Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 30/05/1978
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Địa chỉ: Kp10, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0933866021
Email: nguyenchihien78@gmail.com
7Họ và tên: Trần Thiện Phú
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 20/10/1978
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Địa chỉ: Tổ 6, KP 10, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0939234750
Email: phutan06062016@gmail.com
8Họ và tên: Trần Hữu Lợi
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 16/9/1987
Trình độ chuyên môn: CĐSP GDTC
Địa chỉ: Tổ 10, Kp9, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0939440906
Email: loi40906@gmail.com
9Họ và tên: Lê Đình Tú
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 10/5/1988
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Âm Nhạc
Địa chỉ: Khu phố 10, Dương Đông, Phú Quốc
Email: ledinhtu79@gmail.com
Sdt: 0966480116
10Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Thu
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 28/7/1993
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngôn Ngữ Anh
Địa chỉ: Cây Thông Trong, Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại: 0945654758
Email: cherryshopttq@gmail.com