GIỚI THIỆU TỔ TIẾNG ANH – THỂ DỤC – NGHỆ THUẬT

Tổ Tiếng Anh – Thể dục – Nghệ thuật là 01 trong 07 tổ thuộc Trường TH  và THCS Nguyễn Trung Trực, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc được thành lập theo quyết định số 228/QĐ-TH&THCS ngày 18/10/2021 từ năm học 2021-2022.

Là trường mới thành lập, nên các thành viên trong tổ đến từ nhiều đơn vị khác nhau, từ nhu cầu thuyên chuyển cho đến điều động nguồn nhân lực về trường TH và THCS Nguyễn Trung Trực của UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Hiện tại Tổ có tổng cộng 10 giáo viên: 05 giáo viên Tiếng Anh, 02 giáo viên Thể dục, 02 giáo viên Âm nhạc, 01 giáo viên Mỹ thuật. Trong đó, 09 giáo viên đạt trình độ đại học, 01 giáo viên đang chuẩn bị hoàn thành chương trình đại học vào cuối năm 2022.

Nhiệm vụ chính của Tổ là đảm bảo công tác giảng dạy các môn: Tiếng Anh – Thể dục – Âm nhạc – Mỹ thuật của tất cả các khối lớp THCS trong nhà trường và các hoạt động giáo dục khác theo sự phân công.

Tập thể Tổ Tiếng Anh – Thể dục – Nghệ thuật là một tập thể đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm thực hiện tốt mọi quy định của trường cũng như các quy chế chuyên môn của trường và của ngành. Các thành viên trong tổ đều luôn có ý thức tự học hỏi, bồi dưỡng và thường xuyên trao đổi trong tổ, nhóm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực tham gia mọi hoạt động, phong trào thi đua của ngành, nhà trường và địa phương phát động. Hơn thế nữa, tổ chúng tôi là 1 tập thể nhỏ có tinh thần tương thân, tương ái trong tập thể lớn của nhà trường, luôn luôn sẵn sàng động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ do Lãnh đạo nhà trường và các đoàn thể khác phân công.

Trong năm học này cũng như những năm học tiếp theo, Tổ Tiếng Anh – Thể dục – Nghệ thuật luôn đề ra mục tiêu luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đi đầu trong mọi phong trào thi đua của nhà trường; chủ động và tích cực trong việc tự học hỏi, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu dạy và học trong thời kỳ mới, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển toàn diện của nhà trường./.

Danh sách giáo viên tổ Tiếng Anh – Thể dục – Nghệ thuật

 

1Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu
Chức vụ: Tổ trưởng
Năm sinh: 13/05/1976
Trình độ chuyên môn: Đại học
Địa chỉ: Số 10, Trần Bình Trọng, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0906041379
Email: nguyendieu1976@gmail.com
2Họ và tên: Lê Đình Tú
Chức vụ: Tổ phó
Năm sinh: 10/5/1988
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Âm Nhạc
Địa chỉ: Khu phố 10, Dương Đông, Phú Quốc
Email: ledinhtu79@gmail.com
Sdt: 0966480116
3Họ và tên: Hồ Thị Kim Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 01/07/1967
Trình độ chuyên môn: Đại học Ngôn ngữ Anh
Địa chỉ: Tổ 6, Kp11, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0984407624
Email: lindanhatha@gmail.com
4Họ và tên: Dương Minh Trí
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 22/02/1971
Trình độ chuyên môn: Đại học-NN
Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Cửa Lấp-Dương Tơ-Phú Quốc-Kiên Giang
Điện thoại: 0982662123
Email: tridm21000@kiengiang.edu.vn
5Họ và tên: Nguyễn Thị Yến Anh
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 28/05/1987
Trình độ chuyên môn: Sư phạm Anh
Địa chỉ: Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại: 0949624505
Email: anhnguyen.dongthap@gmail.com
6Họ và tên: Nguyễn Chí Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 30/05/1978
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Địa chỉ: Kp10, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0933866021
Email: nguyenchihien78@gmail.com
7Họ và tên: Trần Thiện Phú
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 20/10/1978
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Địa chỉ: Tổ 6, KP 10, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0939234750
Email: phutan06062016@gmail.com
8Họ và tên: Trần Hữu Lợi
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 16/9/1987
Trình độ chuyên môn: CĐSP GDTC
Địa chỉ: Tổ 10, Kp9, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0939440906
Email: loi40906@gmail.com
9
10Họ và tên: Trương Phúc Trọng
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 24/6/1994
Trình độ chuyên môn: ĐHSP GDTC
Địa chỉ: Ấp Suối Đá, Dương Tơ, Phú Quốc
Điện thoại: 0345630168
Email: phuctronggdtc@gmail.com