Giới thiệu tổ Xã Hội

1Họ và tên: Trương Thị Thục Trinh
Chức vụ: Tổ trưởng
Năm sinh: 31/01/1981
Trình độ chuyên môn: Đại học
Địa chỉ: Tổ 9, Kp3, Dương Đông, Phú Quốc
Điện thoại: 0795860355
Email:
2Họ và tên: Dương Thi Ngọc Hà
Chức vụ: Tổ phó
Năm sinh: 05/05/1984
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Ông Lang, Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại: 0396421123
Email: giabaophuquoc@gmail.com
3Họ và tên: Đặng Thị Thái Dương
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 12/11/1981
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ Văn
Địa chỉ: Hẻm 8, Mạc Cửu, Khu phố 4, Phường Dương Đông
Điện thoại: 0786 222 068
Email: dangthithaiduong@gmail.com
4Họ và tên: Trương Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 30/07/1970
Trình độ chuyên môn: Đại học
Địa chỉ: Trường Tiểu học- THCS Nguyễn Trung Trực
Điện thoại: 0898055606
Email: truongthinhunggv@gmail.com
5Họ và tên: Nguyễn Tuyết Nhớ
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 12/04/1987
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn
Địa chỉ: Ấp Cây Thông Trong, Cửa Dương, Phú Quốc
Điện thoại: 0384872647
Email: tuyetnho.nguyen@gmail.com
6Họ và tên: Mai Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 14/10/1995
Trình độ chuyên môn: Đại học
Địa chỉ: An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại: 0969838195
Email: maitrangspv@gmail.com
7Họ và tên: Mai Văn Bình
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 19/09/1972
Trình độ chuyên môn: Đại học Sử
Địa chỉ: 306/3, Nguyễn Trung Trục, KP 12, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại: 0919139373
Email: binhmaivan72@gmail.com
8Họ và tên: Danh Thị Ngọc Hà
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 03/05/1984
Trình độ chuyên môn: Đại học
Địa chỉ: Tổ 2, Suối Mây, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại: 0383789892
Email: danhhapq@gmail.com
9Họ và tên: Trần Thị Thanh Nhàn
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 27/10/1986
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học
Địa chỉ: Tổ 9, Kp 12, P.Dương Đông,TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0987172194
Email: nhanpq2@gmail.com
10Họ và tên: Nhâm Danh Hoàng Thư
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 27/09/2000
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
Địa chỉ: Tổ 7, Kp8, P.An Thới, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0974186410
Email: thuly0974@gmail.com
11Họ và tên: Nguyễn Thị Em
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 01/01/1993
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn
Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Cây Thông Ngoài, Cửa Dương
Điện thoại: 0793.514.560
Email: nguyenthiem502@gmail.com
12Họ tên: Phạm Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 11/03/1986
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương
Điện thoại: 0982755880
Email: phamthuy.ptt85@gmail.com
13Họ và tên: Đỗ Minh Kiên
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 19/12/2000
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
Địa chỉ: Tổ 1, khu phố Vĩnh Đông 1, Thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0947161335
Email: vtkgkien@gmail.com