Danh sách giáo viên tổ KHTN – Công nghệ

1Họ và tên: Đặng Minh Nhựt
Chức vụ: Tổ trưởng
Năm sinh: 03/03/1981
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh
Địa chỉ: Ấp Búng Gội, Cửa Dương, Phú Quốc
Điện thoại: 0919113592
Email:
2Họ và tên: Lê Nhật Tiến
Chức vụ: Tổ phó
Năm sinh: 01/01/1985
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh
Địa chỉ: Tổ 18, ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0966771559
Email: tinhban13021985@gmail.com
3Họ và tên: Tô Văn Tới
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 08/8/1965
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh
Địa chỉ: Số 10, đường 30/4, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0396340110
Email: tovantoiphuquoc@gmail.com
4Họ và tên: Nguyễn Anh Khoa
Chức vụ: Hiệu trưởng
Năm sinh: 30/12/1982
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLGD
Địa chỉ: Tổ 11, Kp9, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0917672982
Email: khoana21703@kiengiang.edu.vn
5Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh:
Trình độ chuyên môn: Đại học
Địa chỉ: Tổ 13, Kp11, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0377242770
Email: mandala8889@gmail.com
6Họ và tên: Lý Quốc Khánh
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 1988
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh
Địa chỉ: Bãi Bổn -Hàm Ninh- TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0834978942
Email: khanhlypq2014@gmail.com
7Họ và tên: Huỳnh Phi Long
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 26/01/1990
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hóa học
Địa chỉ: Khu phố 9, Dương Đông
Điện thoại: 0388556667
Email: nhockojijo@gmail.com
8Họ và tên: Phạm Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 18/12/1995
Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp
Địa chỉ: Hẻm Hạnh Đức Toàn, đường Tuyến Tránh, khu phố 12, Dương Đông.
Điện thoại: 0963839714
Email: phamthibinh12345@gmail.com
9Họ và tên: Võ Thanh Tiền
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 22/02/1995
Trình độ chuyên môn: Đại Học Sư Phạm Vật Lý
Địa chỉ: Tổ 2, Ấp 2, xã Cửa Cạn, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0704446587
Email: thanhtien220295@gmail.com