Thông tin liên hệ

TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

  • Địa chỉ: Số 07, đường Mạc Cửu, khu phố 4, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại: 02976.292299
  • Email: c12nguyentrungtrucpq@gmail.com
  • Email QTV website: ttkhpq@gmail.com
  • Website: www.c12nguyentrungtrucpq.edu.vn