Giới thiệu giáo viên tổ khối 4, 5

1Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Chinh
Chức vụ: Tổ trưởng
Năm sinh: 15/04/1974
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Địa chỉ: Kp8, Nguyễn Thái Bình, Dương Đông, TP Phú Quốc
Điện thoại: 0366557188
Email: kieuchinhpq@gmail.com
2Họ và tên: Ngô Thị Thuỷ
Chức vụ: Tổ phó
Năm sinh: 01/01/1971
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiểu học
Địa chỉ: Tổ 28, Kp5, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0818329239
Email: ngothithuy1313@gmail.com
3Họ và tên: Nguyễn Thị Diễm Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 22/06/1977
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Địa chỉ: Kp9, Trần Phú, P.Dương Đông
Điện thoại: 0901243463
Email: diemhanh197878@gmail.com
4Họ và tên: Lê Thị Hoạt
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Năm sinh: 02/09/1970
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Địa chỉ: Tổ 25, KP5, phường Dương Đông, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0377305499
Email: lethihoat1970@gmail.com
5Họ và tên: Nguyễn Quốc Sung
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 10/04/1994
Trình độ chuyên môn: ĐH GDTC
Địa chỉ: Tổ 11, KP9, Trần Phú, P.Dương Đông, TP Phú Quốc
Điện thoại: 0911076561
Email: nguyenquocsung94@gmail.com
6Họ và tên: Nguyễn Văn Phố
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 19/02/1986
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin học
Địa chỉ: 449, Nguyễn Trung Trực, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc
Điện thoại: 0943113775
Email: nguyenpho75pq@gmail.com
7Họ và tên: Ngô Thị Thuỳ Trang
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 15/12/1994
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
Địa chỉ: 18/16, Nguyễn Văn Trỗi, Kp3, Dương Đông, Phú Quốc
Điện thoại: 0399990928
Email: juliengo2315@gmail.com
8Họ và tên: Nguyễn Thị Dự
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 10/3/1983
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Mỹ thuật
Địa chỉ: Ấp Cây Thông Ngoài, Cửa Dương, Phú Quốc
Điện thoại: 0398650379
Email: nguyenthidupq@gmail.com