Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022

Ngày 20.10.2021, Trường TH và THCS Nguyễn Trung Trực (TP.Phú Quốc) đã tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022.

Ảnh: Ký kết Hợp đồng trách nhiệm giữa Lãnh đạo với Công đoàn nhà trường

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Khoa, Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường; 2 đồng chí phó hiệu trưởng nhà trường là Trần Thị Mỹ Hường và Biện Việt Tiến, Chủ tịch Công đoàn Lê Thị Hoạt cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường.

Đây là Hội nghị lần đầu tiên kể từ khi trường được thành lập. Tại Hội nghị, Đoàn chủ tịch đã thông qua kế hoạch năm học 2021-2022, kế hoạch phát động thi đua năm học, Quy chế công tác hội đồng thi đua khen thưởng, Quy chế hoạt động Hội đồng thi đua khen thuởng, Quy chế thi đua khen thưởng của đơn vị.

Hội nghị cũng thông qua quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền, quy tắc ứng xử,…

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

Ảnh: Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023

Hội nghị cũng đã tổ chức bầu chọn Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 gồm 5 đồng chí, trong đó đồng chí Dương Minh Trí được tín nhiệm giữ chức Trưởng ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023.

Tại Hội nghị cũng đã tổ chức ký kết Hợp đồng trách nhiệm giữa Lãnh đạo với Công đoàn nhà trường; 100% viên chức và người lao động ký cam kết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, các cuộc vận động và phong trào thi đua trong năm học 2021 – 2022; đồng thời Nghị quyết của hội nghị đã được thông qua và thống nhất 100% ý kiến của tập thể viên chức và người lao động phấn đấu thực hiện trong năm học 2021 – 2022.

BBT