Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2022 – 2023

Sáng 3/10, trong khuôn khổ lễ chào cờ đầu tuần, trường TH&THCS Nguyễn Trung Trực đã tổ chức lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2022 – 2023.

Ảnh: Cô Trần Thị Mỹ Hường, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu phát động

tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2022 – 2023

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đờỉ năm 2022 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với diễn biến sau đại dịch covid-19 tại địa phương; được tổ chức trên tinh thần vui tươi, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội; qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2022 – 2023 với chủ đề: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch CovId-19” được thực hiện từ ngày 01/10 đến ngày 07/10, trong đó lễ khai mạc được tổ chức sáng ngày 03/10/2022 và tổng kết sẽ được tổ chức ngày 08/10.

Trong suốt tuần lễ này, nhiều hoạt động sẽ được triển khai thực hiện. Trong đó có thể kể ra như tổ chức tuyên truyền về chủ đề của Tuần lễ trong buổi Khai mạc ở tiết chào cờ; triển khai các hoạt động của Tuần lễ năm 2022 và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của nhà trường.

Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách trong giờ Chào cờ với nội dung tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung các phương thức học tập suốt đời đến toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh…

BAN BIÊN TẬP