Thông báo tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 – 2023

      Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-TH&THCS ngày 25/4/2022 về việc Tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 – 2023 của Trường TH và THCS Nguyễn Trung Trực đã được Lãnh đạo Phòng GD&ĐT phê duyệt.

Trường TH và THCS Nguyễn Trung Trực Thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 – 2023, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 1.

 1. Hình thức, đối tượng, phương thức nộp, hồ sơ, thời gian và địa điểm tuyển sinh.

– Hình thức tuyển sinh: Áp dụng hình thức xét tuyển theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Đối tượng tuyển sinh: Trẻ 6 tuổi ở địa bàn Khu phố 8 (Tổ 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19); Khu phố 5 (Tổ 26, 30, 32, 33); Khu phố 11 (Từ tổ 1 đến tổ 9).

– Chỉ tiêu: Vận động 100% trẻ đủ tuổi trong địa bàn quản lý vào lớp 1 và trẻ hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi trong địa bàn quản lý. Dự kiến mở 3 lớp1 với 105 học sinh.

 1. Độ tuổi tuyển sinh.

Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2016) theo Quy định trong Điều lệ trường Tiểu học.

Trường hợp đặc biệt: Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào lớp 1 ở tuổi cao hơn từ 1 đến 3 tuổi so với quy định.

 1. Phương thức nộp hồ sơ: Trực tuyến – Trực tiếp

– Trực tuyến: Các trường Mầm non phụ trách.

– Trực tiếp: Đem hồ sơ nộp tại trường.

 1. Hồ sơ tuyển sinh.

– Đơn xin nhập học lớp 1 (theo mẫu của trường).

– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ, khi đăng ký cần mang theo sổ Hộ khẩu để đối chiếu (Nếu không có hộ khẩu thì phải có giấy tạm trú).

– Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi (nếu có).

 1. Thời gian tuyển sinh.

– Trực tuyến: Do các trường Mầm non phụ trách quy định.

– Trực tiếp: Tổ chức tuyển sinh tại trường từ ngày 04/7/2022 đến ngày 29/7/2022 từ thứ 2 đến thứ 6 (Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút).

 1. Địa điểm tuyển sinh trực tiếp: Phòng Phó Hiệu trưởng trường TH và THCS Nguyễn Trung Trực

II. CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

 1. Hình thức, đối tượng, phương thức nộp, hồ sơ, thời gian và địa điểm tuyển sinh.

– Hình thức tuyển sinh: Áp dụng hình thức xét tuyển theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Đối tượng tuyển sinh: Tất cả học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2021-2022 của các trường: TH Dương Đông 2, TH Dương Đông  3 (của các khu phố quản lý: Khu phố 3, 4, 6, 8, 9), TH Dương Đông 4 (của các khu phố quản lý: Khu phố 3, 4, 6, 8, 9).

– Chỉ tiêu: Vận động 100% học sinh trong địa bàn quản lý. Dự kiến mở 7 lớp 6 với 315 học sinh.

 1. Độ tuổi tuyển sinh.

– Độ tuổi dự tuyển là 11 (Sinh năm 2011) theo Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Những trường hợp đặc biệt: Những học sinh được học vượt lớp hoặc những học sinh vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học. Học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định.

 1. Phương thức nộp hồ sơ: Trực tuyến – Trực tiếp

– Trực tuyến: Các trường Tiểu học phụ trách.

– Trực tiếp: Đem hồ sơ nộp tại trường.

 1. Hồ sơ tuyển sinh.

– Đơn xin dự tuyển sinh lớp 6 (theo mẫu của trường).

– Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

– Bản chính học bạ Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học (có kèm theo Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bậc tiểu học (nếu có)).

 1. Thời gian tuyển sinh.

– Trực tuyến: Do các trường Tiểu học phụ trách quy định.

– Trực tiếp: Tổ chức tuyển sinh tại trường từ ngày 04/7/2022 đến ngày 29/7/2022 từ thứ 2 đến thứ 6 (Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút).

 1. Địa điểm tuyển sinh trực tiếp: Phòng Phó Hiệu trưởng trường TH và THCS Nguyễn Trung Trực.

Nay Lãnh đạo trường TH và THCS Nguyễn Trung Trực thông báo đến Quý Phụ huynh học sinh có con em trong độ tuổi vào học lớp 1, lớp 6 và trực thuộc địa bàn quản lý đăng ký cho con em mình.

Địa chỉ nhà trường: Số 07, Mạc Cửu, KP4, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc, Kiên Giang.

Đính kèm 2 mẫu đơn:

MAU DON TUYEN SINH LOP 1

MẪU ĐƠN TUYỂN SINH LỚP 6

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH