THÔNG BÁO SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6, 7, 8, 9 NĂM HỌC 2024 – 2025

Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trung Trực xin thông báo đến toàn thể Phụ huynh và học sinh nhà trường một số vấn đề về sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2024 – 2025, cụ thể như sau:

1. Môn tiếng Anh:

Do nhà trường thực hiện thay đổi lựa chọn sách giáo khoa (SGK) tiếng Anh và trong khi chờ ý kiến kết luận của Sở giáo dục và Đào tạo Kiên Giang nên học sinh và phụ huynh không nên tự mua SGK tiếng Anh. Để kịp thời có SGK tiếng Anh cho năm học mới và tránh nhầm lẫn khi học sinh và phụ huynh tự mua thì năm học  2024 – 2025 Nhà trường sẽ đăng ký SGK tiếng Anh cho tất cả học sinh, đầu năm học các em sẽ nhận sách tiếng Anh từ Giáo viên chủ nhiệm.

2. Các môn còn lại:

Sử dụng bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống như các năm trước.

Trân trọng!

BAN GIÁM HIỆU