Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2024-2025

Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trung Trực xin thông tin về kế hoạch tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2024 – 2025 như sau:

  1. Công tác tuyển sinh vào lớp 1.

1.1. Hình thức và đối tượng tuyển sinh.

– Hình thức tuyển sinh: Áp dụng hình thức xét tuyển theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Đối tượng tuyển sinh: Tuyển sinh trẻ thường trú hoặc tạm trú ở địa bàn Khu phố 11 (Tổ 1-9). Trong quá trình nhận học sinh giữa trường Tiểu học Dương Đông 4 và trường TH – THCS Nguyễn Trung Trực nếu hai bên có quá tải trao đổi chia sẽ số lượng học sinh cho phù hợp đối với Khu phố 8 (Tổ 8-10, 12-15,18,19).

– Chỉ tiêu: Vận động 100% trẻ đủ tuổi trong địa bàn quản lý vào lớp 1 và trẻ hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi trong địa bàn quản lý. Số lớp 01 mở là 02 lớp với 70 học sinh.

1.2. Độ tuổi tuyển sinh.

Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2018) theo Quy định trong Điều lệ trường Tiểu học.

Trường hợp đặc biệt: Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào lớp 1 ở tuổi cao hơn từ 1 đến 3 tuổi so với quy định.

1.3. Hồ sơ tuyển sinh.

– Đơn xin nhập học lớp 1 (theo mẫu của trường).

– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ, khi đăng ký cần mang theo một trong các loại giấy tờ xác định thường trú, tạm trú để đối chiếu (sổ Hộ khẩu thường trú; sổ tạm trú; thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

– Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi (nếu có).

1.4. Thời gian tuyển sinh.

Tổ chức tuyển sinh từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024.

  1. Công tác tuyển sinh vào lớp 6.

2.1. Hình thức và đối tượng tuyển sinh.

– Hình thức tuyển sinh: Áp dụng hình thức xét tuyển theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Đối tượng tuyển sinh: Tuyển sinh học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 thường trú hoặc tạm trú ở khu phố 3, khu phố 4, khu phố 6, khu phố 9.

– Chỉ tiêu: Vận động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trong địa bàn quản lý. Số lớp 6 mở là 07 lớp với 315 học sinh.

2.2. Độ tuổi tuyển sinh.

– Độ tuổi dự tuyển là 11 (Sinh năm 2013) theo Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Những trường hợp đặc biệt: Những học sinh được học vượt lớp hoặc những học sinh vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học. Học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định.

2.3. Hồ sơ tuyển sinh.

– Đơn xin dự tuyển sinh vào lớp 6 (theo mẫu của trường).

– Bản chính học bạ Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học (kèm theo Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bậc tiểu học (nếu có)).

– Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ, khi đăng ký cần mang theo một trong các loại giấy tờ xác định thường trú, tạm trú để đối chiếu (sổ Hộ khẩu thường trú; sổ tạm trú; thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

2.4. Thời gian tuyển sinh.

Tổ chức tuyển sinh từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH