Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”

Trong khuôn khổ 2 tiết sinh hoạt dưới cờ tuần 28 và tuần 29, Liên đội đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường” năm học 2023-2024.

Ảnh: Đại diện lớp 9/5 với phần trình bày biện pháp xây dựng tình bạn đẹp trong nhà trường

Đây là hoạt động nhằm giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn chặn nạn bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh. Bên cạnh đó, góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong các trường và tham gia tích cực vào hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Ảnh: Đại diện lớp 9/1 thuyết trình về khái niệm và thực trạng bạo lực học đường hiện nay

Hoạt động này tổ chức dành cho học sinh khối 9. Theo đó, các em thuyết trình về vấn nạn bạo lực học đường: khái niệm và thực trạng bạo lực học đường; các biểu hiện của bạo lực học đường, nguyên nhân của bạo lực học đường; kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường hiện nay và biện pháp xây dựng tình bạn đẹp trong nhà trường.

Ảnh: Đại diện lớp 9/2 thuyết trình về các biểu hiện của bạo lực học đường hiện nay

Theo ghi nhận, diễn đàn được tổ chức với hình thức sinh động, hấp dẫn, thu hút đông đảo học sinh tham gia; tạo môi trường, không khí để học sinh chủ động chia sẻ, trao đổi những vấn đề liên quan về phòng, chống bạo lực học đường.

Ảnh: Đại diện lớp 9/3 thuyết trình về nguyên nhân của bạo lực học đường hiện nay

Qua đó, đã thành công trong công tác tuyên truyền trực quan về diễn đàn và những thông điệp diễn đàn mang lại định hướng cho học sinh những chuẩn mực về ý thức, hành vi trong xây dựng tình bạn đẹp cũng như các mối quan hệ khác trong Nhà trường.

Ảnh: Đại diện lớp 9/4 thuyết trình về các kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường hiện nay

Thầy Ngô Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá cao về sự chuẩn bị của các em. Cụ thể, thầy Bình nhận xét các em đã đầu tư rất nhiều thời gian để nghiên cứu về nội dung, đầu tư về hình thức để có những phần thuyết trình khá sâu sắc về những chủ đề mà các em được phân công.

Ảnh: Đại diện lớp 9/6 thuyết trình về các biện pháp phòng tránh bạo lực học đường hiện nay.

Ảnh: Đại diện lớp 9/7 hát về tình bạn

 

 

BAN BIÊN TẬP