Thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2023 – 2024

Trường TH và THCS Nguyễn Trung Trực Thông báo về việc nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2023 – 2024, cụ thể như sau:

I. Công tác tuyển sinh vào lớp 1.

  1. Hồ sơ xin dự tuyển sinh bao gồm:

– Đơn xin nhập học lớp 1 (theo mẫu của trường).

– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

– Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi (nếu có).

         Khi đăng ký Quý phụ huynh cần mang theo một trong các CCCD của cha (hoặc mẹ) của học sinh hoặc mang theo điện thoại thông minh đã cài đặt ứng dụng VNeID hoặc thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nhà trường xác định nơi thường trú của học sinh có ở trong địa bàn tuyển sinh hay không.

  1. Địa bàn tuyển sinh:

Tuyển sinh trẻ thường trú hoặc tạm trú ở địa bàn Khu phố 8 (Tổ 8-10, 12-15,18,19); Khu phố 11 (Tổ 1-9).

  1. Thời gian nhận hồ sơ:

Ngày 05/6/2023 nhận hồ sơ trẻ thường trú hoặc tạm trú ở địa bàn Khu phố 8 (Tổ 8-10, 12-15,18,19).

Ngày 06/6/2023 nhận hồ sơ trẻ thường trú hoặc tạm trú ở địa bàn Khu phố 11 (Tổ 1-9).

Từ ngày 07-09/6/2023 nhận hồ các trường hợp chưa nộp kịp trong hai ngày đầu.

Nhờ Hiệu trưởng và GVCN các trường mầm non, các trường và điểm mầm non tư thục; Ban nhân dân khu phố 8 và khu phố 11 thông báo đến PHHS và học sinh được biết.

  1. Địa điểm: Trường TH và THCS Nguyễn Trung Trực

    II. Công tác tuyển sinh lớp 6

  1. Hồ sơ xin dự tuyển sinh bao gồm:

– Đơn xin dự tuyển sinh vào lớp 6 (theo mẫu của trường).

– Bản chính học bạ Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học (kèm theo Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bậc tiểu học (nếu có)).

– Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

Khi đăng ký Quý phụ huynh cần mang theo một trong các CCCD của cha (hoặc mẹ) của học sinh hoặc mang theo điện thoại thông minh đã cài đặt ứng dụng VNeID hoặc thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nhà trường xác định nơi thường trú của học sinh có ở trong địa bàn tuyển sinh hay không.

  1. Địa bàn tuyển sinh:

Tuyển sinh học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 thường trú hoặc tạm trú ở khu phố 3, khu phố 4, khu phố 6, khu phố 9.

  1. Thời gian nhận hồ sơ:

Ngày 06/6/2023 nhận hồ sơ học sinh trường Tiểu học Dương Đông 2 – thường trú hoặc tạm trú ở địa bàn Khu phố 3 và khu phố 4.

Ngày 08/6/2023 nhận hồ sơ học sinh trường Tiểu học Dương Đông 3 –  thường trú hoặc tạm trú ở địa bàn Khu phố 6 và khu phố 9.

Từ ngày 14, 15/6/2023 nhận hồ các trường hợp chưa nộp kịp trong hai ngày đầu.

Nhờ Hiệu trưởng và GVCN các trường tiểu học Dương Đông 2, tiểu học Dương Đông 3 và Ban nhân dân Khu phố 3,4,6,9 thông báo đến PHHS và học sinh được biết.

  1. Địa điểm: Trường TH và THCS Nguyễn Trung Trực.

Để đảm bảo trường đạt chuẩn Quốc gia theo lộ trình, nhà trường chỉ tuyển sinh học sinh trong địa bàn đã được cấp thẩm quyền phân công. Vì vậy kinh mong PHHS nộp hồ sơ đúng thời gian quy định để nhà trường sắp xếp lớp học cũng như huy động học sinh ra lớp đạt chỉ tiêu.

VĂN BẢN CHI TIẾT

TB 295 Tuyển Sinh Lớp 1, 6…22 23 NTT

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH