Thông báo tựu trường và Lễ Khai giảng năm học 2023-2024

Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trung Trực thông báo đến toàn thể quý phụ huynh và học sinh toàn trường về việc chuẩn bị tựu trường và tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023 – 2024, với những nội dung cụ thể như sau:

I/ Ngày tựu trường và tổ chức các hoạt động đầu năm học

1/ Ngày tựu trường:

– Đón học sinh: Tất cả học sinh từ khối 2 đến khối 9 tựu trường ngày 28/8/2023. Riêng đối với lớp 1, tựu trường ngày 21/8/2023.

+ Khối 1: Tập trung 7 giờ 00 phút, ngày 21/8/2023.

+ Khối 2, 3, 4, 5, 6, 9: Tập trung 7 giờ 00 phút, ngày 28/8/2023.

+ Khối 7, 8: Tập trung 13 giờ 00 phút, ngày 28/8/2023.

2/ Tổ chức các hoạt động đầu năm học

– Tổ chức các hoạt động tuần lễ đầu năm học theo hướng dẫn (có Kế hoạch riêng).

II. Tổ chức Lễ Khai giảng

Phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị địa phương tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023 – 2024 vào sáng ngày 05/9/2023 – “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

– Thành phần dự Lễ Khai giảng chung: Đại diện lãnh đạo địa phương và đại diện cha mẹ học sinh (nếu có); lãnh đạo trường; đại diện giáo viên và nhân viên trường; học sinh các lớp.

– Nội dung và Chương trình buổi Lễ (có văn bản hoặc kế hoạch riêng).

Chi tiết xem thêm ở văn bản bên dưới…

SỐ 455.TB TỰU TRƯỜNG VÀ KHAI GIẢNG 23 24 (1)